Share this job offer

HR Business Partner


Job description

Le texte français suit le néerlandais

Als Senior HR Business Partner fungeer je voor de aan jou toegewezen afdelingen als partner voor de lijn en als aanspreekpunt voor de medewerkers in verband met alle HR gerelateerde onderwerpen. Tevens bied je ondersteuning op vlak van de implementatie en support van de globale en functionele HR strategie, HR initiatieven en HR processen.

Als rechterhand van de HR Manager bied je ondersteuning bij het realiseren van de vooropgestelde HR doelstellingen.

Verantwoordelijkheden:

 • Je bent, samen met je collega HR Business Partner, als HR generalist het eerste aanspreekpunt voor de HR gerelateerde vragen vanuit de organisatie;
 • Je capteert recruteringsnoden, bevraagt deze kritisch en start de recrutering op  indien gerechtvaardigd; Tevens doe je de nodige voortgangscontrole;
 • Je bent verantwoordelijk voor de begeleiding van medewerkers tijdens de volledige carrière bij Ypto :
  • Aanwerving : aanspreekpunt voor recruiters
  • Development/performance : formuleren objectieven, beoordelen individuele medewerkers, voeren exitgesprekken, uitwerken en implementeren actieplan i.v.m. retentie
  • Opleiding : als intern specialist m.b.t. opleidingen geef je advies en werk je mee aan de uitwerking opleidingsvoorstellen
  • Interne mobiliteit/talentmanagement
 • Je werkt, samen met je collega HR Business Partner, aan de ontwikkeling van het HR beleid en staat hierbij in voor verdere uitwerking en implementatie van HR projecten (carrièreplanning, competentiemanagement, …);
 • Je bent een klankbord voor leidinggevenden en geeft hen advies ivm arbeidsomstandigheden, sociale wetgeving en procedures;
 • Je bouwt goede relaties op met de vakbonden en laat het sociaal overleg op een constructieve manier verlopen;
 • Je houdt jezelf op de hoogte van evoluties en ontwikkelingen in het kader van HR;
 • Je rapporteert aan de HR Manager.

En tant que Senior HR Business Partner, vous intervenez comme partenaire pour la ligne dans les départements qui vous sont attribués et comme personne de contact pour les collaborateurs pour l'ensemble des sujets relatifs aux RH. Vous soutenez également la mise en œuvre et le support de la stratégie, des initiatives et des processus RH fonctionnels, et ce à l'échelle globale.

En tant que bras droit du HR Manager, vous soutenez la réalisation des objectifs RH fixés.


Responsabilités :

 • En tant que HR général, vous, et votre collègue HR Business Partner, êtes le premier point de contact pour les questions relatives aux RH de l'organisation.
 • Vous rassemblez les besoins de recrutement, vous vous renseignez de manière critique et démarrez le recrutement si cela est justifié. Vous effectuez également le suivi si cela est nécessaire.
 • Vous êtes responsable de l'encadrement des collaborateurs pendant toute leur carrière chez Ypto :
  • Embauche : personne de contact pour les recruteurs ;
  • Développement/performance : formuler des objectifs, évaluer les collaborateurs individuellement, gérer des entretiens de sortie, élaborer et mettre en œuvre un plan d'action relatif à la rétention ;
  • Formation : en tant que spécialiste interne en matière de formations, vous conseillez et vous participez à l'élaboration de propositions de formation ;
  • Mobilité interne/gestion des talents.
 • Avec votre collègue HR Business Partner, vous travaillez au développement de la politique RH et vous êtes chargé de l'élaboration et de la mise en œuvre des projets RH (planification de carrière, gestion des compétences...).
 • Vous faites office de soutien pour les dirigeants et les conseillez concernant les conditions de travail, la législation sociale et les procédures.
 • Vous établissez de bonnes relations avec les syndicats et vous faites en sorte que la concertation sociale se déroule de manière constructive.
 • Vous vous tenez informé des évolutions et des développements au niveau des RH.
 • Vous présentez votre rapport au HR Manager.

Requirements

Le texte français suit le néerlandais

Profiel:

 • Je beschikt over een hogere opleiding en kan een relevante/hands-on werkervaring van minimum 10 jaar in een vergelijkbare, generalistische HR-positie voorleggen;
 • Je bent gepassioneerd door de verschillende aspecten in HR
 • Je bent in staat om processen in kaart te brengen en je bent een toegevoegde waarde bij de implementatie van nieuwe HR-projecten;
 • Je kan zelfstandig werken, durft initiatief te nemen en neemt waar nodig ownership;
 • Je hebt een professionele/empathische communicatievaardigheid en je kan je gemakkelijk aanpassen aan de verschillende interne en externe gesprekspartners;
 • Je ervaring in de IT sector is een absoluut pluspunt;
 • Je bent respectvol, discreet, integer en je hebt zin voor confidentialiteit;
 • Je hebt een zeer goede kennis van de Office toepassingen;
 • Je hebt een zeer goede kennis van de 2de landstaal  en je drukt je vlot uit in het Engels.

Profil :

 • Vous êtes détenteur d'un diplôme d'enseignement supérieur et disposez d'une expérience pertinente de minimum 10 ans à un poste similaire, dans une fonction HR générale.
 • Vous êtes passionné pour les différents aspects des RH.
 • Vous êtes à même d'établir des processus et vous apportez une valeur ajoutée lors de l'implémentation de nouveaux projets RH.
 • Vous pouvez travailler de manière autonome, prenez des initiatives et prenez vos responsabilités, le cas échéant.
 • Vous communiquez de manière professionnelle/avec empathie et vous vous adaptez aisément aux différents interlocuteurs internes et externes.
 • Une expérience dans le secteur informatique constitue un atout majeur.
 • Vous êtes respectueux, discret, intègre et vous faites preuve de confidentialité.
 • Vous disposez d'une très bonne connaissance des applications Office.
 • Vous avez une très bonne maîtrise de la seconde langue nationale et vous vous exprimez aisément en anglais.