Share this job offer

RF Engineer


Job description

Le texte FR suit le NL

Je primaire functie zal het mee engineeren, bouwen en installeren van het nieuwe DMR-radionetwerk zijn. Deze voer je uit met je collega’s in een dynamisch kader en je wordt technisch bijgestaan en opgeleid. Je zal ook de installatie moeten designen, finetunen en optimaliseren volgens de wensen van de gebruikers.

Je zal door het ganse land ingezet worden hoofdzakelijk voor installaties, indienststellingen maar ook voor troubleshooting.
 • Uitwerken van een Site Survey Rapport na de site visit waar alle elementen van de technische oplossing en de radiodekking gedocumenteerd zijn.
 • Aansturen van de uitrol van nieuwe radio-installaties op NMBS-sites. Dit houdt in:
  • Installatie, commissioning en integratie van repeaters.
  • Uitmeten antennekarakteristieken en installatie coördineren met derde partijen.
  • Configuratie van DMR-radiotoestellen en repeaters vóór uitrol in het veld.
  • Training geven over gebruik van de nieuwe radio’s aan de gebruikers.
  • As built documentatie schrijven.
 • Asset database bijhouden (welke radio, op welke site, met welke configuratie).

-------------------------

Vous serez principalement chargé de contribuer à l'ingénierie, au déploiement et à l'installation du nouveau réseau radio DMR.

Vous réaliserez cette mission en collaboration avec vos collègues dans un cadre dynamique. Un support et une formation techniques vous seront offerts dans ce cadre. Vous vous chargerez également du design, de la mise au point et de l'optimisation de l'installation conformément aux demandes des utilisateurs.
Vous exécuterez vos tâches dans l'ensemble du pays, principalement dans le cadre d'installations, de mise en service mais également pour la résolution de problèmes.
 • Réalisation du rapport après la visite site incluant la documentation de la solution technique et de la couverture radio.
 • Diriger le déploiement de nouvelles installations de radio sur les sites SNCB. Cela comprend :
  • L’installation, le commissioning et l’intégration des repeaters.
  • Mesure des caractéristiques des antennes + la coordination éventuelle des installations avec des third parties.
  • Configurer les postes de radio DMR et les repeaters avant leur déploiement sur le terrain.
  • Donner la formation aux utilisateurs.
  • Rédiger les documents as built.
 • Gérer la base de données des actifs (quelle radio, sur quel site, dans quelle configuration).

Requirements

Le texte FR suit le NL

 • Ingenieur van opleiding of gelijkwaardig door ervaring
 • Goede kennis Nederlands en Frans
 • Proactief, doorzettingsvermogen, flexibel, klantgericht, resultaatgericht, leergierig
 • Sterk analytisch vermogen
 • Passie voor techniek en elektronica
 • Basiskennis van begrippen zoals TDMA, DMR et IP
 • Basiskennis van frequenties en radio’s
 • Ervaring met RF-metingen op spectrum analyser en VNA
 • Rijbewijs B

-----------------------------------

 • Ingénieur ou équivalent par expérience
 • Bonne connaissance du français et du néerlandais
 • Proactif, persévérant, flexible, orienté client, orienté sur les résultats, avide d'apprendre
 • Grande capacité d'analyse
 • Passionné de technique et d'électronique
 • Connaissance de base de concepts tels que TDMA, DMR et IP
 • Connaissance de base des fréquences et des radios
 • Expérience en mesures RF à l’aide de spectrum analyser et VNA
 • Permis de conduire B