Medewerkers over Ypto

Peter Orije
Peter Orije
PHP-ontwikkelaar

Nieuwe applicaties bouwen we op een modern PHP framework “Laravel”. Een voorbeeld daarvan is de applicatie “Technische Alarmen”, recent ontwikkeld voor NMBS-Stations. Het doel van deze applicatie is dat betrokken diensten snel op de hoogte worden gebracht van realtime-alarmen of -storingen voor koeling, schuifdeuren, roltrappen, liften, enz. Met ons dynamische PHP-team hebben we voor NMBS een performante oplossing mogen uitwerken.

Joeri De Moor
Joeri De Moor
Business Analyst

Bij de keuze van mijn eerste job vond ik het van belang dat ik de kans kreeg om zoveel mogelijk bij te leren. Ik ben dan ook tevreden met mijn keuze voor Ypto. Tot op vandaag kan ik mijn kennis uitbreiden in de gebieden die me het meeste liggen. Zo probeer ik onze klant zijn noden zo goed mogelijk te begrijpen om hem het juiste advies te bieden. Op die manier streven we bij elke verandering naar een win-win situatie.

Wendy Smeets
Wendy Smeets
Functional Analyst PFS FICO

Bij Ypto kan je zowel persoonlijk als professioneel groeien. Er zijn meerdere SAP-modules aanwezig, waardoor je de mogelijkheid hebt om je kennis continu uit te breiden. Zo word ik binnen de FI-module vaak geconfronteerd met een technisch probleem. Het is telkens een uitdaging om een creatieve oplossing te vinden die zowel technisch als functioneel onze klant verder helpt. Een goede relatie opbouwen met de klant is dan ook van belang om zijn behoeften te kennen.

Ann Demey
Ann Demey
Hoofd van het iPaaS-departement

Bij Ypto gaan we ervoor om samen met onze klant de uitdagingen aan te gaan waar NMBS voor staat. Vandaag gaan die veel verder dan louter de treinen laten rijden en tickets verkopen. We moeten inspelen op de veranderende behoeften van reizigers in een maatschappij van digitalisering en nieuwe technologieën. Die constante nood aan aanpassing weerspiegelt zich eveneens in onze interne organisatie. Vroeger zou de afdeling die ik leid, “Infrastructuur” geheten hebben. Nu heet mijn team “Infrastructure & Platform as a Service”. Daarin staat de service die we aanbieden centraal. Op die manier kunnen we snel op de bal spelen bij vragen van NMBS.

Leïla Abajadi
Leïla Abajadi,
Teamlead Quality & Compliance en Strategic Management Office

Binnen Ypto ben ik verantwoordelijk voor de uitbouw van de teams "Strategic Management Office" en "Quality & Compliance". De uitdaging voor mij daarin ligt om de juiste prioriteiten te kiezen en op korte termijn quick wins te realiseren. Enerzijds zie ik erop toe dat de regels worden beschreven, geformaliseerd en nageleefd. Samen met mijn collega's van de IT-afdeling gaan mijn team en ikzelf op zoek naar praktische en pragmatische oplossingen. Anderzijds helpen we onze collega’s bij het optimaliseren van hun werkmethode om bij te dragen tot de continue verbetering van de IT-dienstverlening van NMBS. Concreet betekent dit dat we de IT-processen die geïntegreerd zijn in de businessprocessen van NMBS, trachten te verbeteren om ze efficiënter te laten verlopen. Dat komt zowel de IT-organisatie als de NMBS-organisatie ten goede.