Ypto is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en waakt over de vertrouwelijkheid en veiligheid ervan.
Uw persoonsgegevens worden respectievelijk gebruikt om:
-          uw vraag, bericht of aanvraag te kunnen behandelen en in voorkomend geval te kunnen beantwoorden;
-          uw kandidatuur te behandelen en u in voorkomend geval te informeren over de openstaande betrekkingen bij Ypto en over de evenementen die in dat kader worden georganiseerd. Als Ypto uw werkgever wordt, zullen die gegevens worden gebruikt voor uw verdere aanwerving.

 Door uw vraag of uw cv bij Ypto in te dienen, verklaart u zich akkoord met de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden gebruikt. Ypto kan bepaalde persoonsgegevens overmaken aan andere natuurlijke of rechtspersonen die als onderaannemer handelen voor rekening van Ypto. In dat geval hebben ze enkel toegang tot de gegevens die nodig zijn om hun taak te vervullen.

Met betrekking tot de vragen en sollicitaties die naar Ypto worden verstuurd, raadt Ypto aan om geen gevoelige gegevens mee te delen, zoals gegevens over etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakvereniging, de gezondheid of het seksuele leven.

Ypto zal uw persoonlijke informatie zolang bijhouden als noodzakelijk is voor de verwerking ervan voor het doel waarvoor ze werden verzameld.

Zoals voorzien in de Privacywet beschikt u te allen tijde over het recht om u kosteloos te verzetten tegen het recht op toegang tot uw persoonsgegevens, het recht op verbetering en in voorkomend geval het recht op verwijdering. U kunt Ypto schriftelijk of per e-mail contacteren om uw recht uit te oefenen. Vermeld daarbij de vereiste actie en voeg een identiteitsbewijs toe.

Schriftelijk:         Ypto - Privacy
Tweestationsstraat 80
1070 Brussel
Per e-mail:   recruitment@ypto.be

In dit beleid wordt beschreven ook hoe Ypto de cookies gebruikt. Als je ons website (www.Ypto.be ) bezoekt en je browser is ingesteld op het accepteren van cookies, zien we dit als een acceptatie van ons gebruik van cookies.

“Cookies” zijn kleine informatiebestanden die door de server van een website via de browser tijdelijk of permanent op uw computer of toestel worden opgeslagen en die het gebruik van de website vereenvoudigen, vervolledigen en personaliseren.

U kunt in uw browser de opslag van cookies uitschakelen of opgeslagen cookies verwijderen, maar dit kan leiden tot verminderde functionaliteit, vertraging of onbruikbaarheid van bepaalde delen van de website.

Voor meer informatie aangaande cookies en de wijze waarop u deze, al naargelang het gebruikte type van browser, kunt verwijderen, verwijst Ypto naar volgende website: www.allaboutcookies.org.

Ypto maakt gebruik prestatiebevorderende cookies, dit zijn cookies die tot doel hebben om informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers de Website gebruiken, zoals informatie aangaande de bezochte pagina’s of het aantal weergegeven foutmeldingen, teneinde het gebruik van de Website te analyseren en te optimaliseren.

De meeste cookies worden enkel voor de betrokken sessie aangemaakt en worden (de dag) nadien al verwijderd. De maximum bewaartermijn van een cookie is 2 jaar en dat is enkel voor die die nuttig zijn voor statistische informatie (over surfgedrag).