Vacatures

Share this job offer

Application Analyst / Product Owner e-Commerce


Job description

Binnen het Agile Scrum team Ticketing / Commercial International werk je als Application Analyst voor de projecten van de NMBS-directie Marketing & Sales. Je combineert daarbij de rollen van Application Owner, Product Owner en Functional Analyst.

 •  Je brengt de behoeften van NMBS op vlak van de applicatie(s) waarvoor je verantwoordelijk bent in kaart en documenteert ze.
 • Je vertaalt deze behoeften naar concrete functionele specificaties van informaticatoepassingen, meestal in de vorm van User Stories.
 • Je bent de vertegenwoordiger van de business binnen het Agile team en zodoende verantwoordelijk voor de backlog binnen de projecten.
 • Je documenteert de oplossingen en houdt deze documentatie up-to-date.
 • Je stemt regelmatig af met gebruikers, leveranciers en andere stakeholders om de nodige roadmaps (verbeteringen, bugs, incidenten) te kunnen opstellen en beheren.
 • Als expert van de applicatie(s) die jij beheert, ben je het aanspreekpunt voor collega’s en business stakeholders
 • Je waakt op elk moment over de samenhang met bestaande business en solution architectuur en overlegt indien nodig met de Enterprise, System en Solution Architecten.
 • Je werkt mee aan de ontwikkeling van testscenario’s, aan functionele testen en data cleaning.

-------------

Au sein de l’équipe Agile Scrum Ticketing / Commercial International, vous travaillez en tant qu’Application Analyst pour les projets de la direction Marketing & Sales de la SNCB. Vous combinez les rôles de Application Owner, Product Owner en Functional Analyst.

 • Vous répertoriez les besoins de la SNCB en matière de l’/des application(s) dont vous êtes responsable et vous les documentez.
 • Vous traduisez ces besoins en spécifications fonctionnelles concrètes d’applications informatiques, la plupart du temps sous la forme de User Stories.
 • Vous êtes le représentant du business au sein de l’équipe Agile et ainsi responsable du backlog au sein des projets.
 • Vous documentez les solutions et gardez cette documentation à jour.
 • Vous vous accordez régulièrement avec les utilisateurs, fournisseurs et autres acteurs afin de pouvoir élaborer et gérer les feuilles de route nécessaires (améliorations, bugs, incidents).
 • En tant qu’expert de(s) application(s) que vous gérez, vous êtes le point de contact pour les collègues et business stakeholders.
 • Vous veillez à tout moment à la cohérence avec l’architecture du business et de la solution existante et vous vous concertez avec les Enterprise, System et Solution Architects si nécessaire.
 • Vous collaborez au développement des scénarios de test, aux tests fonctionnels et au data cleaning.

Requirements

 • Minstens 5 jaar ervaring binnen een gelijkaardige functie (Application Owner, Functional Analyst, …)
 • Kennis van en ervaring met Agile Scrum
 • Kennis van diverse analysetechnieken (use cases, opstellen van scenario's, ...)
 • Ervaring met e-commerce systemen en met CMS-platformen (Sitecore)
 • Goede kennis Nederlands, Frans en Engels, zowel gesproken als geschreven
 • Goede communicatievaardigheden
 • Methodisch, nauwkeurig en zin voor detail
 • Proactief ingesteld, sterk probleemoplossend en praktijkgericht, georganiseerd

--------------

 • Au moins 5 ans d’expérience dans une fonction similaire (Application Owner, Functional Analyst, …)
 • Connaissance de et expérience avec Agile Scrum
 • Connaissance de différentes techniques d’analyse (use cases, rédiger des scénarios, ...)
 • Expérience avec les systèmes e-commerce et les plateformes CMS (Sitecore)
 • Bonne connaissance du français, du néerlandais et de l’anglais, aussi bien à l’oral qu’à l’écrit
 • Bonnes aptitudes de communication
 • Méthodique, méticuleux(se) et ayant le sens du détail
 • Attitude proactive, orienté(e) solution de problèmes et pratique, organisé(e)