Vacatures

Share this job offer

Teamlead Vendor Management


Job description

Binnen de afdeling Supplier & Financial Management stuur je het team Vendor Management aan.

 • Je bent eindverantwoordelijk voor alle activiteiten van het team en zorgt voor een duidelijke verdeling van de verantwoordelijkheden. 
 • Je stelt de objectieven van de Contract Managers op en evalueert deze tijdens opvolgingsgesprekken.
 • Je volgt de administratie m.b.t. aan- en afwezigheden van je medewerkers op.
 • In samenwerking met HR zorg je ervoor dat je medewerkers de gepaste opleiding volgen.
 • Aangezien het een klein team betreft, werk je zelf ook als Contract Manager:
  • Je bent het aanspreekpunt voor de leveranciers en onderhandelt over (aanpassingen van) contracten.
  • Je staat in voor de opvolging van transacties (deliverables, facturatie, ...) en bewaakt de naleving van Service Level Agreements.
  • Je doet aan risicobeheer en werkt nauw samen met het controlling-team om te voldoen aan globale financierings- en risicovereisten.
  • Je bent verantwoordelijk voor het volledige beheer van contracten: registratie, documentatie, contractcorrespondentie, statusrapporten, ...
  • Je stelt indien nodig richtlijnen op rond contractuele aangelegenheden voor o.a. Project Managers.

------------------

Au sein du département Supplier & Financial Management, vous dirigez l'équipe Vendor Management.

 • Vous avez la responsabilité finale de toutes les activités de l'équipe et vous assurez une bonne répartition des responsabilités.
 • Vous fixez les objectifs des Contract Managers et vous les évaluez lors d'entretiens de suivi.
 • Vous assurez le suivi administratif des présences et absences de vos collaborateurs.
 • En collaboration avec HR, vous faites en sorte que vos collaborateurs suivent les formations nécessaires.
 • Vu qu'il s'agit d'une petite équipe, vous travaillez vous-même aussi en tant que Contract Manager :
  • Vous êtes le point de contact pour les fournisseurs et vous négociez les (adaptations des) contrats.
  • Vous assurez le suivi des transactions (produits livrables, facturation, ...) et vous veillez au respect des Service Level Agreements.
  • Vous gérez les risques et collaborez étroitement avec l'équipe Controlling pour répondre aux exigences globale en matière de financement et de risque.
  • Vous êtes responsable de la gestion complète des contrats : enregistrement, documentation, correspondance liée aux contrats, rapports d'avancement, ...
  • Vous établissez des directives quant aux aspects contractuel pour entre autres les Project Managers.

Requirements

 • Je hebt bij voorkeur een masterdiploma economie, ingenieur, ... of gelijkwaardig door ervaring
 • Minstens 5 jaar ervaring met het aansturen van een team
 • Minstens 10 jaar ervaring met het beheer van grote contracten, leveranciersbeheer
 • Kennis van contractmodellen, financiële modellen, budgettering en risicobeheer
 • Goede kennis Nederlands, Frans en Engels, zowel gesproken als geschreven
 • Sterke communicatieve en onderhandelingsvaardigheden 

---------------

 • Vous avez de préférence un diplôme de master en économie, ingénieur, ... ou équivalent par expérience
 • Vous avez au moins 5 ans d'expérience en gestion d'équipe
 • Vous avez au moins 10 ans d'expérience en gestion de grands contrats et de fournisseurs
 • Connaissance de modèles de contrats, modèles financiers, budgétisation et gestion des risques
 • Bonne maîtrise du néerlandais, du français et de l’anglais, à l’oral comme à l’écrit 
 • Bonnes aptitudes en communication et négociation