Vacatures

Share this job offer

VIP Support


Job description

Wij zoeken versterking voor het team VIP Support binnen de afdeling Operations.  Als lid van dit kleine team bestaat je taak er voornamelijk in om tegemoet te komen aan de ICT-noden van de VIP-klanten van NMBS. Hieronder wordt verstaan de CEO, leden van het Directiecomité, Directeuren-Generaal, General Managers, hogere kaders en hun ondersteunende diensten.

 • Je fungeert als SPOC voor VIP-klanten van NMBS. Je bent het eerste aanspreekpunt bij vragen of problemen.
 • Zowel vanop afstand als lokaal geef je ondersteuning aan de VIP-klanten van NMBS, dit ook buiten de normale werkuren in een systeem van wachtdienst (1 week op 3, inclusief nachten, weekends en feestdagen).
 • Je staat in voor de levering en installatie van alle ICT-materiaal en software voor de VIP-klanten.
 • Je identificeert ICT-noden en stelt oplossingen voor aan de VIP-klanten.
 • Je bent innovatief en gaat actief op zoek naar nieuwe technologieën.
 • Je beheert samen met je collega’s het VIP-budget en de informele VIP-website.

-------------

Nous sommes actuellement à la recherche de renfort pour l’équipe VIP Support au sein du département Operations. En tant que membre de cette équipe, vous gérez les besoins ICT des clients VIP de la SNCB, c’est-à-dire le CEO, les membres du Comité de Direction, les Directeurs Généraux, les General Managers, cadres supérieurs et leurs services d’appui.

 • Vous êtes le SPOC pour tous les clients VIP de la SNCB. Vous êtes le premier point de contact pour toutes questions ou problèmes.
 • Vous assurez le support à distance et sur place pour les clients VIP de la SNCB, ceci aussi en dehors des heures de bureau normales dans un système de garde (1 semaine sur 3, y compris les nuit, week-ends et jours fériés).
 • Vous êtes responsable de la livraison et de l’installation de tout le matériel ICT et logiciel des clients VIP de la SNCB.
 • Vous identifiez les besoins ICT et conseillez des solutions pour les clients VIP de la SNCB.
 • Vous êtes innovateur(trice) et vous allez activement à la recherche de nouvelles technologies.
 • Vous gérez, ensemble avec vos collègues, le budget et le site web informel VIP.

Requirements

 • Je hebt een brede kennis van bureautica-ICT en aantoonbare ervaring in dit domein.
 • Confidentialiteit is een absolute must.
 • Je communiceert vlot en hebt een professionele uitstraling.
 • Je bent flexibel, stressbestendig en houdt het hoofd koel in noodsituaties.
 • Je hebt een goede kennis van het Nederlands en het Frans, zowel mondeling als schriftelijk.

--------------

 • Vous avez une connaissance étendue de l’informatique bureautique et une expérience confirmée dans ce domaine.
 • La confidentialité est un must absolu.
 • Vous communiquez aisément et vous avez une apparence professionnelle.
 • Vous êtes flexible, pouvez faire face aux situations stressantes et aux urgences.
 • Vous avez une bonne connaissance du français et du néerlandais, aussi bien à l’oral qu’à l’écrit.