Privacybeleid van Ypto

Hoe verwerkt Ypto uw persoonsgegevens?

We begrijpen dat uw privacy belangrijk is voor u en we doen dan ook al het nodige om deze te respecteren. We willen u onmiddellijk geruststellen! Uw persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden door Ypto, N.V. (Tweestationstraat 80, 1070 Brussel). We bezorgen uw persoonsgegevens niet aan derden die deze willen gebruiken om u hun eigen producten of diensten aan te prijzen. Hieronder kunt u gedetailleerd lezen hoe we uw gegevens wel gebruiken.

Wanneer u beslist om ons uw persoonsgegevens te bezorgen bevestigt u dat u deze privacy voorwaarden heeft doorgenomen.

Welke gegevens we gebruiken, waarvoor we de gegevens gebruiken en hoe lang we ze bijhouden wordt bepaald door de reden waarvoor we de gegevens verwerken. Meer informatie hierover vindt u hieronder.

1. Ik bel, neem contact op via web of mail met een vraag of klacht

Om uw vraag of reactie te kunnen behandelen, verzamelen en verwerken we de volgende persoonsgegevens:

Naam, voornaam
Telefoonnummer of (email)adres

In principe verwerken we minimum uw naam en voornaam. Om u onze reactie op uw vraag of melding te kunnen bezorgen, verzamelen we ook het adres waarop we u kunnen contacteren (postadres of emailadres) of uw telefoonnummer.

Andere gegevens

Indien de specifieke kenmerken van uw vraag of reactie het vereist en we bijkomende persoonsgegevens nodig hebben of u ons deze vrijwillig bezorgt, zullen we deze gegevens gebruiken.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

We gebruiken uw gegevens om uw vraag of reactie te behandelen en, indien van toepassing, om u de gevraagde terugbetaling te bezorgen. Zonder deze gegevens kunnen we uw vraag of reactie niet evalueren.

Daarnaast verwerken we uw gegevens om onze dienstverlening continu te verbeteren, om marktstudies uit te voeren, om fraude te voorkomen en om nieuwe producten te ontwikkelen. Het is mogelijk dat uw gegevens verwerkt worden in het kader van interne auditactiviteiten. Deze activiteiten kaderen in het legitiem belang van Ypto. Hierbij waken we er steeds over dat we uw belangen ten minste evenveel aandacht geven als de belangen van Ypto.

Aan wie kunnen we uw gegevens bezorgen?

We kunnen uw persoonsgegevens bezorgen aan andere natuurlijke personen of rechtspersonen die voor Ypto als onderaannemers handelen. In dat geval hebben ze alleen toegang tot de gegevens die ze nodig hebben voor hun taak.

Daarnaast zijn we soms verplicht uw gegevens te bezorgen aan bevoegde autoriteiten.

In principe bezorgen we uw persoonsgegevens enkel aan natuurlijke personen of rechtspersonen die zich bevinden in een land dat een beschermingsniveau voor persoonsgegevens biedt dat minstens gelijk is aan wat u in België geniet. Indien we hiervan zouden willen afwijken zullen we u hiervan op de hoogte brengen en zullen we uw toestemming hiervoor vragen.

Hoe lang houden we uw gegevens bij?

Als we uw persoonsgegevens niet nodig hebben voor een verwerking die een langere bewaartermijn vereist, worden de hierboven vermelde gegevens tot 12 maanden na de volledige afwikkeling van uw vraag of reactie, bijgehouden.

2. Solliciteren

Om uw kandidatuur te behandelen en u in voorkomend geval te informeren over de openstaande betrekkingen bij Ypto en over de evenementen die in dat kader worden georganiseerd. Als Ypto uw werkgever wordt, zullen gegevens worden verzameld/gebruikt voor uw verdere aanwerving. Voor dit alles verzamelt en verwerkt Ypto de volgende persoonsgegevens:

Naam, voornaam
Telefoonnummer of (email)adres
cv

In principe verwerken we minimum uw naam en voornaam. We verwerken deze om u de commerciële voorstellen of de enquêtes te kunnen bezorgen.

Geslacht

We verwerken uw geslacht om u op een correcte wijze te kunnen aanspreken.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden gebruikt om uw sollicitatie te verwerken.

Deze activiteiten kaderen in het legitiem belang van Ypto. Hierbij waken we er steeds over dat we uw belangen minstens evenveel aandacht geven als de belangen van Ypto.

Aan wie kunnen we uw gegevens bezorgen?

We kunnen uw persoonsgegevens bezorgen aan andere natuurlijke personen of rechtspersonen die voor Ypto als onderaannemers handelen. In dat geval hebben ze alleen toegang tot de gegevens die ze nodig hebben voor hun taak.

In principe bezorgen we uw persoonsgegevens enkel aan natuurlijke personen of rechtspersonen die zich bevinden in een land dat een beschermingsniveau voor persoonsgegevens biedt dat ten minste gelijk is aan wat u in België geniet. Indien we hiervan zouden willen afwijken zullen we u hiervan op de hoogte brengen en zullen we uw toestemming hiervoor vragen.

Hoe lang houden we uw gegevens bij?

Indien uw kandidatuur niet weerhouden wordt, zullen uw contactgegevens en CV uiterlijk 1 jaar na de sollicitatiedatum gewist worden. Op deze wijze kunnen we u eventueel voor een andere opportuniteit contacteren. Uiteraard kan u uw gegevens sneller laten wissen, tenzij er een verplichting is om deze langer bij te houden.

3. Ik ben akkoord gegaan met het ontvangen van commerciële voorstellen over de producten van Ypto en voor het ontvangen van enquêtes

Wanneer u hebt aangegeven dat u van ons commerciële voorstellen wil ontvangen, gebruiken we uw persoonsgegevens om u onze nieuwsbrieven en reclamecampagnes te bezorgen. Voor dit alles verzamelt en verwerkt Ypto de volgende persoonsgegevens:

Naam, voornaam
Telefoonnummer of (email)adres

We verwerken uw geslacht om u op een correcte wijze te kunnen aanspreken.

Geslacht

Daarnaast verzamelen we nog gegevens ter ondersteuning van uw sollicitatie.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden gebruikt om u commerciële voorstellen voor onze producten en diensten te bezorgen.

We gebruiken uw gegevens ook om de inhoud van onze reclamecampagnes en in de toekomst zelfs onze website aan te passen aan uw voorkeuren en kenmerken. Hiervoor passen we profilering toe: op basis van de informatie die we over u beschikken delen we u in één van de marketingsegmenten die wij hanteren, in. Deze profilering heeft geen andere juridische gevolgen of impact op u: enkel de reclame die u te zien krijgt of zal ontvangen zal aangepast worden aan het segment waartoe u hoort.

Daarnaast verwerken we uw gegevens om onze dienstverlening continu te verbeteren, om marktstudies uit te voeren, om fraude te voorkomen en om nieuwe producten te ontwikkelen. Het is mogelijk dat uw gegevens verwerkt worden in het kader van interne auditactiviteiten.

Deze activiteiten kaderen in het legitiem belang van Ypto. Hierbij waken we er steeds over dat we uw belangen minstens evenveel aandacht geven als de belangen van Ypto.

Aan wie kunnen we uw gegevens bezorgen?

We kunnen uw persoonsgegevens bezorgen aan andere natuurlijke personen of rechtspersonen die voor Ypto als onderaannemers handelen. In dat geval hebben ze alleen toegang tot de gegevens die ze nodig hebben voor hun taak.

In principe bezorgen we uw persoonsgegevens enkel aan natuurlijke personen of rechtspersonen die zich bevinden in een land dat een beschermingsniveau voor persoonsgegevens biedt dat ten minste gelijk is aan wat u in België geniet. Indien we hiervan zouden willen afwijken zullen we u hiervan op de hoogte brengen en zullen we uw toestemming hiervoor vragen.

Hoe lang houden we uw gegevens bij?

Als we uw persoonsgegevens niet nodig hebben voor een verwerking die een langere bewaartermijn vereist, worden de hierboven vermelde gegevens bijgehouden tot u ons laat weten dat we uw gegevens niet langer mogen gebruiken voor direct marketing.

4. Ik ben een leverancier of professionele klant van Ypto of een contactpersoon van een leverancier of professionele klant van Ypto.

Wanneer u als fysiek persoon een leverancier of professionele klant van ons bent of u optreedt als contactpersoon voor een leverancier of professionele klant van ons, verzamelen en verwerken we de volgende persoonsgegevens:

Naam, voornaam en adres
Telefoonnummer of emailadres

In principe verwerken we minimum uw naam en voornaam. Om u te kunnen contacteren, verwerken we uw telefoonnummer en emailadres.

Geslacht

We verwerken uw geslacht om u op een correcte wijze te kunnen aanspreken.

Resultaten van en persoonsgegevens opgenomen in een kredietwaardigheidsonderzoek.

Om u te kunnen aanvaarden als leverancier zijn we soms genoodzaakt om kredietwaardigheidsonderzoeken uit te voeren.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

We gebruiken uw gegevens om het contract met u of met de leverancier of professionele klant waarvoor u optreedt te kunnen uitvoeren en u of deze op de hoogte te brengen van belangrijke informatie, waaronder commerciële informatie die noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract.

Daarnaast verwerken we uw gegevens om onze dienstverlening continu te verbeteren, om marktstudies uit te voeren, om fraude te voorkomen en om nieuwe producten te ontwikkelen. Het is mogelijk dat uw gegevens verwerkt worden in het kader van interne auditactiviteiten. Deze activiteiten kaderen in het legitiem belang van Ypto. Hierbij waken we er steeds over dat we uw belangen tenminste evenveel aandacht geven als de belangen van Ypto.

Aan wie kunnen we uw gegevens bezorgen?

We kunnen uw persoonsgegevens bezorgen aan andere natuurlijke personen of rechtspersonen die voor Ypto als onderaannemers handelen. In dat geval hebben ze alleen toegang tot de gegevens die ze nodig hebben voor hun taak.

Daarnaast zijn we soms verplicht uw gegevens te bezorgen aan bevoegde autoriteiten.

In principe bezorgen we uw persoonsgegevens enkel aan natuurlijke personen of rechtspersonen die zich bevinden in een land dat een beschermingsniveau voor persoonsgegevens biedt dat minstens gelijk is aan wat u in België geniet. Indien we hiervan zouden willen afwijken zullen we u hiervan op de hoogte brengen en zullen we uw toestemming hiervoor vragen.

Hoe lang houden we uw gegevens bij?

Als we uw persoonsgegevens niet nodig hebben voor een verwerking die een langere bewaartermijn vereist, houden we uw persoonsgegevens gedurende looptijd van het contract met u, als professionele klant of leverancier of met de leverancier of professionele klant waarvoor u optreedt als contactpersoon, verlengd met één jaar.

5. Ik kom op bezoek bij het Ypto kantoor of bedrijfsgebouw

Wanneer u zich als fysiek persoon aanmeld aan onze kantoor of bedrijfsgebouw, verzamelen en verwerken we de volgende persoonsgegevens:

Naam, voornaam en emailadres
Telefoonnummer indien beschikbaar

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

We gebruiken uw gegevens om op te volgen wie zich in onze kantoren bevind in het val van een incident of calamiteit. Daarnaast gebruiken wij ook uw gegevens om de juiste contactpersoon op de hoogte te brengen van uw bezoek.

Aan wie kunnen we uw gegevens bezorgen?

We kunnen uw persoonsgegevens bezorgen aan andere natuurlijke personen of rechtspersonen die voor Ypto als onderaannemers handelen. In dat geval hebben ze alleen toegang tot de gegevens die ze nodig hebben voor hun taak.

Daarnaast zijn we soms verplicht uw gegevens te bezorgen aan bevoegde autoriteiten.

In principe bezorgen we uw persoonsgegevens enkel aan natuurlijke personen of rechtspersonen die zich bevinden in een land dat een beschermingsniveau voor persoonsgegevens biedt dat minstens gelijk is aan wat u in België geniet. Indien we hiervan zouden willen afwijken zullen we u hiervan op de hoogte brengen en zullen we uw toestemming hiervoor vragen.

Hoe lang houden we uw gegevens bij?

We houden uw persoonsgegevens gedurende looptijd van uw bezoek en maximum tot 1 week na uw bezoek.

6. Ik bezoek (regelmatig) de website van Ypto

Wanneer u onze websites bezoekt, bezorgt u bepaalde persoonsgegevens aan Ypto, zelfs door deze websites nog maar te openen.

A) Toepassingsgebied

Lees dit deel van onze Privacyverklaring om meer te weten te komen over de manier waarop we uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken op onze websites (met name www.ypto.be en hierna aangeduid als de "Website").

B) Verzameling, verwerking en doeleinden van persoonsgegevens op de Website

Bij ieder bezoek aan de Website worden verschillende persoonsgegevens en logbestanden over u verzameld, met name uw IP-adres, de website van waaruit u naar de Website wordt doorgelinkt, de datum en duur van uw bezoek, uw browser, uw besturingssysteem, uw surfgedrag en in het bijzonder de pagina's die u bezoekt.

Deze gegevens gebruiken we uitsluitend voor statistische doeleinden en om de werking en het gebruik van de Website te analyseren en te optimaliseren. Hiervoor maken we gebruik van de diensten van derde partijen, aan wie deze gegevens met dit doel worden meegedeeld.

Van zodra uw bezoek zich niet beperkt tot algemene informatievergaring en meer bepaald wanneer u op of via de Website Ypto contacteert, akkoord gaat met de ontvangst van onze nieuwsbrief en/of andere informatie over onze producten en diensten worden bovendien nadere gegevens gevraagd en/of verzameld, waaronder desgevallend uw geslacht, naam, e-mailadres, uw huidige positie, telefoonnummer, adresgegevens en taal.

Dergelijke gegevens gebruiken we om uw vraag, mededeling of verzoek te kunnen behandelen en hierop desgevallend te antwoorden, alsook voor doeleinden van gepersonaliseerde marketing, om u nieuwsbrieven te bezorgen en om tevredenheidsonderzoeken uit te voeren over onze producten en diensten, om u te informeren, u te laten deelnemen aan marktstudies en kunnen voor dit doel doorgegeven worden aan derden en onderaannemers.

C) Cookies

Op de Website worden zogenaamde "cookies" gebruikt, zijnde kleine informatiebestanden die door de server van een website via de browser tijdelijk of permanent op uw computer of toestel worden opgeslagen en die het gebruik van de website vereenvoudigen, vervolledigen en personaliseren.

U kunt in uw browser de opslag van cookies uitschakelen of opgeslagen cookies verwijderen, maar dit kan leiden tot verminderde functionaliteit, vertraging of onbruikbaarheid van bepaalde delen van de Website.

Voor meer informatie aangaande cookies en de wijze waarop u deze, al naargelang het gebruikte type van browser, kunt verwijderen, verwijzen we naar volgende website: www.allaboutcookies.org.

We maken gebruik van de volgende cookies:

(i) Strikt noodzakelijke cookies

Dit zijn cookies die u in staat stellen om de Website te bekijken, de functies op de Website te gebruiken en toegang tot beveiligde of geregistreerde gedeelten te krijgen. Indien het gebruik van deze cookies wordt uitgeschakeld, kan u bepaalde delen van de Website niet naar behoren gebruiken.

(ii) Functionaliteitscookies

Dit zijn cookies die ons in staat stellen om uw keuzes en voorkeuren (zoals taalkeuze, e.d.) te onthouden, om het gebruiksgemak van de Website te verhogen en u relevantere informatie te kunnen tonen.

(iii) Prestatiebevorderende cookies

Dit zijn cookies die tot doel hebben om informatie te verzamelen over de manier waarop u de Website gebruikt, zoals informatie aangaande de bezochte pagina’s of het aantal weergegeven foutmeldingen, teneinde het gebruik van de Website te analyseren en te optimaliseren.

Prestatie bevorderende cookies zijn ook gekend onder de naam analytische cookies. Het is mogelijk dat de informatie die het gebruik van deze cookies oplevert verzameld wordt bij een derde partij. Voor het bezorgen van informatie aan Ypto om de Website en haar diensten te verbeteren, treden deze derden op als onderaannemer voor de Ypto. U vindt hieronder informatie over deze derden en hoe zij gebruik maken van de informatie die via de cookies verzameld worden.

Google Analytics

De Website maakt gebruik van Google Analytics. Deze webanalyse-service, die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”), maakt gebruik van analytische cookies. De informatie die via de cookies verzameld wordt over het gebruik van de website door een bezoeker wordt samen met het IP-adres van die bezoeker naar Google gestuurd en door Google opgeslagen.

Google kan die informatie bijvoorbeeld gebruiken voor het volgende:

  1. Rapporten met betrekking tot advertentieactiviteit leveren aan adverteerders en websites die de advertenties hosten en ervoor zorgen dat die website-uitgevers worden betaald.
  2. Website- en app-eigenaren die Google Analytics gebruiken, helpen te begrijpen hoe bezoekers omgaan met hun sites of apps.
  3. Fraude en andere beveiligingsrisico's detecteren en bestrijden om gebruikers en partners te beschermen haar wettelijke verplichtingen nakomen haar producten verbeteren.
  4. Voor al deze activiteiten met uitzondering van punt 2) treedt Google op als verantwoordelijke voor de verwerking en gebeurt de verwerking van de gegevens die zij over uw gebruik van de Website verzamelt, dus op haar verantwoordelijkheid.

Hoe u kunt beheren welke informatie naar Google wordt verzonden?

Hier volgen enkele manieren waarop u kunt beheren welke informatie wordt gedeeld door uw webbrowser wanneer u de Website bezoekt:

  1. Als u niet wilt dat Google Analytics wordt gebruikt in uw browser, kunt u de browser-add-on voor Google Analytics installeren. Meer informatie over Google Analytics en privacy.
  2. Als u bent ingelogd op uw Google-account, kunt u – afhankelijk van uw accountinstellingen – bepaalde gegevens die Google verzamelt van door u bezochte sites en apps, bekijken en bewerken.
  3. Met de incognito modus in Chrome kunt u surfen op internet zonder dat webpagina's en bestanden worden vastgelegd in uw browsergeschiedenis. Cookies worden verwijderd nadat u alle incognito vensters en -tabbladen heeft gesloten. Uw bladwijzers en instellingen worden opgeslagen totdat u ze verwijdert.
  4. Met Advertentie-instellingen kunt u beheren welke advertenties van Google u op internet te zien krijgt. U kunt ontdekken hoe advertenties voor u worden geselecteerd, u afmelden voor Personalisatie van advertenties en specifieke adverteerders blokkeren. Meer informatie over advertenties.

(iv) Publicitaire cookies

Dit zijn cookies die we gebruiken om u gepersonaliseerde en relevantere advertenties aan te bieden, te bepalen hoeveel keer een bepaalde publiciteit reeds werd getoond, de effectiviteit van een bepaalde reclamecampagne te berekenen, gegevens over een vorig bezoek bij te houden en om de verzamelde gegevens te delen met de betrokken derde partijen, zoals de adverteerders. Ze worden op de Website gebruikt en op uw apparaat geplaatst door derden zoals de ondernemingen die aan Ypto gelinkt zijn en de adverteerders die deel uitmaken van het publiciteitsnetwerk van de Website.

Op welke grond verwerken we uw gegevens?

In de meeste gevallen zullen we uw gegevens verwerken om het contract dat tussen Ypto en u bestaat te kunnen uitvoeren.

Daarnaast zijn we in bepaalde gevallen wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken.

Daarnaast kaderen een aantal van de verwerkingen in het legitiem economisch belang van Ypto. Voorbeelden hiervan zijn het bestrijden van fraude en het voeren van marktonderzoeken. Hierbij wordt er steeds nagegaan of uw belang bij de bescherming van uw privéleven en uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens niet opwegen tegen het belang van Ypto. Als dit effectief het geval is, kan Ypto niet tot deze verwerking overgaan of moet ze deze aanpassen zodat deze wel in evenwicht is met uw belangen.

Ten slotte zullen we een aantal verwerkingen baseren op uw toestemming. Dit is bijvoorbeeld het geval bij elektronische direct marketing en bij het verwerken van specifieke categorieën van persoonsgegevens, bijvoorbeeld nemen van foto’s. Deze toestemming zal in de meeste gevallen blijken uit een actieve handeling die u stelt (bijvoorbeeld het bezorgen van uw persoonsgegevens aan ons of een fotograaf die uw expliciete toestemming vraagt tot het nemen van de foto). U kan steeds uw toestemming intrekken. De verwerkingen die we tot deze intrekking hebben uitgevoerd, blijven dan wel geldig en gerechtvaardigd.

Hoe lang houden we uw gegevens bij?

Wanneer de wet een minimumbewaartermijn oplegt, zijn we steeds verplicht om uw gegevens ten minste voor deze termijn te bewaren. Voorbij deze minimumbewaartermijn en waar de wet geen bewaartermijn vastlegt, hebben we voor het bepalen van de termijn een afweging gemaakt van uw belangen en die van Ypto waarbij de belangen van Ypto nooit groter mogen zijn dan die van u, van de snelheid waarmee gegevens verouderen en de redenen waarvoor uw gegevens verwerkt worden.

Indien we uw gegevens voor verschillende redenen verwerken, zal steeds de langste bewaartermijn toegepast. De mogelijkheid voor de betrokken diensten van Ypto om gebruik te maken van uw persoonsgegevens zal wel bepaald worden door de specifieke bewaartermijn die voor die dienst van toepassing is: als voor die dienst de bewaartermijn verstreken is, zal ze de gegevens niet meer kunnen gebruiken.

Na het verstrijken van deze termijn zullen uw gegevens uit onze databanken verwijderd worden of zullen deze geanonimiseerd worden zodat we die niet meer aan u kunnen linken.

Meer informatie over de exacte bewaartermijn van uw gegevens vindt u hierboven vermeld in de informatie voor de specifieke verwerking.

Waarmee kunnen wij u helpen betreffende uw persoonsgegevens?

1. U kunt zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing.

U kunt u zich op elk ogenblik gratis verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. Dit geldt zowel voor de gewone verwerking als voor de profilering die gebruikt wordt voor deze direct marketing.

2. U kunt van ons een overzicht ontvangen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken.

U hebt het recht tot inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Dit overzicht kan u helpen om na te gaan of u ook van uw andere rechten (bijvoorbeeld uw recht tot wijziging van gegevens) gebruik wil maken.

3. U kunt ons vragen om uw persoonsgegeven aan te passen of aan te vullen.

Indien u merkt dat de persoonsgegevens die we over u beschikken onjuist of onvolledig zijn, kan u ons vragen om deze aan te passen, respectievelijk aan te vullen. Dit laatste kan bijvoorbeeld nuttig zijn indien er gevolgen gekoppeld worden aan deze persoonsgegevens, bijvoorbeeld bij de beoordeling of u in aanmerking komt van een korting.

4. U kunt ons vragen om bepaalde van uw persoonsgegevens te verwijderen.

U hebt op basis van de privacyregels het recht om ons te vragen bepaalde gegevens te verwijderen. Dit is enkel mogelijk wanneer deze gegevens niet meer nodig zijn om een bepaald doel te bereiken.

5. U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens in een elektronisch leesbaar formaat te ontvangen om deze te bezorgen aan een andere organisatie of bedrijf.

Op basis van de privacyregels hebt u het recht op de overdraagbaarheid van uw gegevens. U kunt ons dus vragen om alle persoonsgegevens die u ons bezorgd heeft te ontvangen in een elektronisch formaat dat gelezen kan worden.

6. U kunt een gegeven toestemming voor het verwerken van uw gegevens intrekken.

Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw toestemming, kan u deze te allen tijde intrekken. Afhankelijk van het tijdstip van het intrekken van uw toestemming kan dit ertoe leiden dat we bepaalde zaken niet meer kunnen bezorgen aan u.

7. U kunt vragen om de verwerking van uw gegevens te beperken tot bepaalde doelen.

De privacyregels verlenen u het recht om ons te vragen om de verwerking van uw gegevens te beperken tot bepaalde doeleinden. Het zal echter voor ons niets steeds mogelijk zijn om aan dit verzoek te voldoen, bijvoorbeeld wanneer wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verwerken.

Hoe kan ik dit doen?

U kunt zich verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing door de “uitschrijven” button aan te klikken die u in alle direct marketing documenten zal terugvinden.

Daarnaast kunt u ook een geschreven verzoek met bewijs van uw identiteit sturen naar Ypto - Privacy, Tweestationstraat 80, 1070 Brussel of naar dpo-ypto@belgiantrain.be.

Hoe beveiligen we uw gegevens?

We hebben een Functionaris voor Gegevensbescherming aangesteld die ons adviseert over de privacyregels en nagaat of de Ypto de privacyregels naleeft.

Daarnaast waken we erover dat uitsluitend de personen die uw persoonsgegevens effectief moeten verwerken voor hun professionele activiteiten binnen Ypto toegang hebben tot uw gegevens.

Voor alle belangrijke bestaande processen en alle nieuwe verwerkingsprocessen voeren we een Privacy Impact Assessment uit waarin met de hulp van onze Functionaris voor Gegevensbescherming (DPO) nagegaan wordt of de privacyregels nageleefd worden en uw persoonsgegevens steeds voldoende beschermd worden. Waar deze assessments resulteren in verbeterpunten voor ons worden deze strikt opgevolgd en moet er een oplossing voor gevonden worden vooraleer de verwerking te starten.

We verbinden ons ertoe om alle gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of openbaarmaking. Om deze veiligheid te garanderen, maken we onder meer periodieke back-ups.

Contactgegevens

Ypto, naamloze vennootschap, (maatschappelijke zetel) Hallepoortlaan 40, 1060 Brussel, RPR Brussel: BE 0821.220.410.

Ypto is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van deze gegevens.

YptoDe dienst Data Protection Office en de Functionaris voor Gegevensbescherming van Ypto kan u contacteren Ypto - Privacy, Tweestationstraat 80, 1070 Brussel of via dpo-ypto@belgiantrain.be.

Als u niet tevreden bent over de manier waarop Ypto uw persoonsgegevens verwerkt en over de reactie die u van onze Functionaris voor Gegevensbescherming op uw klacht hebt ontvangen, kan u klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. We verwijzen u in afwachting daarvan naar de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Ypto behoudt zich het recht voor om dit Privacy beleid steeds te wijzigen.