Het Purchasing-team van Ypto is verantwoordelijk voor de aankoop van de werken, leveringen en diensten die Ypto nodig heeft om haar werking te ondersteunen. Al onze aankopen gebeuren in overeenstemming met de wetgeving op de overheidsopdrachten.

Aankoop van digitale dienstverlening

In het kader van haar opdrachten doet Ypto regelmatig een beroep op leveranciers van digitale diensten op het vlak van ICT, projectbeheer, administratieve ondersteuning, enz.

Ypto heeft daarvoor een kwalificatiesysteem opgericht. Ben je geïnteresseerd om als leverancier digitale diensten aan te leveren? Dan dien je aan een paar eisen te voldoen om in het kwalificatiesysteem opgenomen te worden. Als gekwalificeerde leverancier word je op de hoogte gebracht wanneer Ypto nieuwe opdrachten plaatst.

Hoe kwalificeren?

Je kan je kwalificeren op de volgende manier:

 • Consulteer de voorwaarden voor deelname aan het Ypto-kwalificatiesysteem. Die vind je in de onderstaande documenten:
 • Vervolgens maak je een volledig Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) op. Dat vind je hier: https://espd.eop.bg/. Vergeet de volgende gegevens niet:
  • identiteit aanbesteder: Ypto nv
  • titel aanbestedingsprocedure: Ypto-kwalificatiesysteem
  • publicatienummer aankondiging: 220231-2024
  • nummer uitgave PB S: 74/2024
  • datum van bekendmaking: 15/04/2024
 • Sla zowel een PDF- als XML-versie van het UEA op.
 • Stuur daarna de ondertekende PDF-versie van het UEA op naar Ypto via mail: contracting@belgiantrain.be.

Documenten die niet correct zijn ingevuld (geen referentie, niet getekend door een bevoegde persoon), worden niet aanvaard.

Meer informatie nodig?

Voor meer informatie, neem contact op met het Purchasing-team van Ypto via contracting@belgiantrain.be.