Binnen het BI & Analytics team werk je als Application Analyst voor de projecten van de NMBS-directie Train Maintenance. Je combineert daarbij de rollen van Application Owner, Product Owner en Functional Analyst.

 • Je brengt de behoeften van NMBS op vlak van de rapporten en dashboards waarvoor je verantwoordelijk bent in kaart en documenteert ze.
 • Je vertaalt deze behoeften naar concrete functionele specificaties voor specifieke rapporteringsdoeleinden.
 • Je hebt regelmatig contact met diverse departementen en hun directeuren.
 • Je bent geïnteresseerd in Onderhoudsschema’s, Immobilisatieschema’s, transportplannen, human resources met betrekking tot werkschema’s, en je bent bereid om plaatsbezoeken te doen naar de diverse werkplaatsen in het land.
 • Je levert input en geeft voorstellen ivm rapporteringstechnieken aan de business, door middel van mock-ups, POC’s en best practices
 • Je valideert de rapporten en dashboards die ontwikkeld worden door een interne of externe ontwikkelaar.
 • Je documenteert de oplossingen en houdt deze documentatie up-to-date.
 • Je stemt regelmatig af met gebruikers, leveranciers en andere stakeholders om de nodige roadmaps (verbeteringen, bugs, incidenten) te kunnen opstellen en beheren.
 • Als expert van de applicatie(s), rapporten en dashboards die jij beheert, ben je het aanspreekpunt voor collega’s en business stakeholders.
 • Je waakt op elk moment over de samenhang met bestaande business en solution architectuur en overlegt indien nodig met de Enterprise, System en Solution Architecten.
 • Je werkt mee aan de ontwikkeling van testscenario’s, aan functionele testen en data cleaning.

-------------

Vous travaillez en tant qu’Application Analyst au sein de l’équipe BI & Analytics pour les projets de la direction Train Maintenance de la SNCB. Vous combinez à cet effet les rôles d’Application Owner, de Product Owner et de Functional Analyst.

 • Vous identifiez et documentez les besoins de la SNCB en ce qui concerne les rapports et tableaux de bord placés sous votre responsabilité.
 • Vous traduisez ces besoins en spécifications fonctionnelles concrètes à des fins de reporting spécifiques.
 • Vous entretenez des contacts réguliers avec différents départements et leurs directeurs respectifs.
 • Vous vous intéressez aux schémas d’entretien, aux schémas d’immobilisation, aux plans de transport ainsi qu’à l’aspect ressources humaines des schémas de travail et vous êtes disposé à effectuer des visiter dans les différents ateliers du pays.
 • Vous apportez votre contribution et soumettez des propositions au business concernant les techniques de reporting en vous appuyant sur des maquettes, des POC et sur les meilleures pratiques.
 • Vous validez les rapports et tableaux de bord élaborés par un développeur interne ou externe.
 • Vous documentez les solutions et en assurez la mise à jour.
 • Vous consultez régulièrement les utilisateurs, fournisseurs et autres parties prenantes afin de pouvoir élaborer et gérer les feuilles de route nécessaires (améliorations, bugs, incidents).
 • En tant qu’expert de l’application ou des applications, rapports et tableaux de bord dont la gestion vous incombe, vous êtes l’interlocuteur privilégié de vos collègues et des parties prenantes du business.
 • Vous veillez en permanence à la cohérence par rapport à l’architecture du business et de la solution. Vous consultez le cas échéant les Enterprise Architects, System Architects et Solution Architects.
 • Vous participez au développement de scénarios de test, aux tests fonctionnels et au nettoyage de données.

Vereisten

 • Minstens 5 jaar ervaring binnen een gelijkaardige functie (Application Owner, Functional Analyst, …)
 • Kennis van en ervaring met Agile Scrum
 • Grondige kennis van -, en aangetoonde ervaring met rapporteringstools SAP BW, SAP BW4/H, Webi, BO, PowerBi
 • Kennis van diverse analysetechnieken (use cases, opstellen van scenario's, ...)
 • Goede kennis Nederlands, Frans en Engels, zowel gesproken als geschreven
 • Goede communicatievaardigheden
 • Methodisch, nauwkeurig en zin voor detail
 • Proactief ingesteld, sterk probleemoplossend en praktijkgericht, georganiseerd


 • Au moins 5 ans d’expérience dans une fonction similaire (Application Owner, Functional Analyst, etc.)
 • Connaissance pratique de Scrum et des méthodes agiles
 • Connaissance approfondie des outils de reporting SAP BW, SAP BW4/H, Webi, BO ainsi que PowerBi et expérience avérée dans l’utilisation de ces outils
 • Connaissance de différentes techniques d’analyse (cas d’utilisation, élaboration de scénarios, etc.)
 • Bonne connaissance du français, du néerlandais et de l’anglais, parlé et écrit
 • Bonnes compétences de communication
 • Méthodique et précis avec le sens du détail
 • Proactif, organisé, doué dans la résolution de problèmes et axé sur la pratique
Solliciteer voor deze vacature
Solliciteer voor deze vacature
Locatie icoon

Near Brussels Midi Station

Departement icoon

IT Analysis

Contract type icoon

fulltime

Nog een vraag?
Contacteer onze HR Business partner

Saar Piazza
Neem contact op

Deel deze vacature

FacebookLinkedInWhatsAppEmail

3 redenen om te kiezen voor Ypto

Icoon uitdagingen: bergtop

Uitdagende projecten

Bij Ypto sta je nooit stil. Elke dag brengt afwisseling en een uitdaging om te innoveren en zo tot de beste oplossing te komen voor onze klant. 

Maatschappelijke impact icoon

Maatschappelijke impact

Je werkt mee aan de toekomst van de Belgische spoorwegen, en creëert een voelbare impact op miljoenen mensen.  

Doorgroeimogelijkheden icoon

Groeimogelijkheden

Initiatief, vertrouwen en zelf-sturing staan centraal. Je krijgt de steun van collega’s om jezelf te ontwikkelen en de mogelijkheid om te groeien. 

Sollicitatieprocedure

Heb je gesolliciteerd bij Ypto? Of ben je benieuwd naar hoe onze sollicitatieprocedure verloopt? De vier stappen hieronder worden telkens gevolgd. Afhankelijk van de functie kan er nog een gesprek of assessment bijkomen.

1

CV-screening

We  bekijken je cv grondig en gaan na of die aansluit bij het gezochte profiel. Het is mogelijk dat we je kort opbellen om te vragen naar je motivatie en ervaring. 

2

Gesprekken & vragenlijst

Na een positieve screening word je uitgenodigd voor een (video)gesprek met je rechtstreeks leidinggevende en je HR Business Partner. Tijdens deze gesprekken praten we over je motivatie, kennis, ervaring, vaardigheden en de inhoud van de functie. Ook bespreken we de online vragenlijst die je voorafgaand aan het gesprek hebt ingevuld. 

3

Referentieonderzoek

Tenslotte nemen we contact op met de door jou opgegeven referenties. Op die manier kunnen we ons een nog beter beeld vormen van jou.

4

We hebben een match: welkom bij Ypto!

Ben je geselecteerd? Dan maken we graag een aantrekkelijk voorstel op zodat we je met veel plezier kunnen verwelkomen in onze organisatie. 

Solliciteer spontaan

Wil je samen met ons werken aan de toekomst van NMBS, maar vind je niet meteen de juiste vacature? Solliciteer dan spontaan en wie weet behoor jij binnenkort wel tot ons team!